Finansowanie zakupów w LINELASER.PL

1.   Dla kogo?

            Oferta finansowania jest skierowana wyłącznie do firm.

2.   Jakie zakupy można sfinansować?

Sfinansować można zakupy wybranych urządzeń z naszej oferty.

3.   Dostępne rodzaje finansowania:

Cechą wspólną dla wszystkich dostępnych u nas rodzajów finansowania, jest możliwość doposażenia firmy    bez nadmiernego obciążania jej płynności - płatności za inwestycję są rozłożone w czasie.

a.    leasing finansowy

Finansowany przedmiot jest wciągany w rejestr środków trwałych leasingobiorcy (użytkownika/korzystającego) i jest przez niego amortyzowany w całym okresie trwania umowy leasingu. Po jej zakończeniu własność przedmiotu przechodzi na leasingobiorcę.

Leasing finansowy warto rozważyć, jeśli firma jest płatnikiem VAT, gdyż przy tym typie finansowania całą kwotę VAT należy zapłacić jednorazowo razem z opłatą wstępną, ale istnieje zarazem możliwość jej jednorazowego rozliczenia.

Leasing finansowy stosuje się go jako domyślny typ leasingu dla przedmiotów opodatkownych stawką VAT inną niż 23%.

Sprawdzi się on również w sytuacji firmy, która może dokonać jednorazowej amortyzacji a więc jednorazowego zaliczenia całego zakupu w koszty.

b.    pożyczka leasingowa

W odróżnieniu od kredytu stroną udzielającą pożyczki leasingowej nie jest bank a firma leasingowa. Sumę pożyczki można przeznaczyć wyłącznie na zakup środków trwałych określonych w umowie.

Ten rodzaj finansowania sprawdzi się najlepiej, jeśli firma jest zwolniona z podatku VAT.

c.    leasing operacyjny

Ten rodzaj finansowania można porównać do wynajmu - leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu i dokonuje związanych z nim odpisów amortyzacyjnych w swoich księgach, ale przekazuje go leasingobiorcy do użytkowania na czas ustalony w umowie.

Leasingobiorca (użytkownik) płaci raty leasingowe, które wlicza w koszt uzyskania przychodów. Stawka VAT dla rat leasingu operacyjnego to 23%, zatem finansowanie przedmiotów objętych stawką niższą niż 23% nie będzie  korzystne.

Po zakończeniu umowy leasingobiorca może, ale nie musi, dokonać wykupu przedmiotu. Cenę wykupu ustala się w umowie, np. przy leasingu drukarki na 48 miesięcy będzie to min. 6% oraz max. 10% jej wartości.

Leasing operacyjny sprawdzi się dla płatników VAT szczególnie w sytuacjach umożliwiających pełne skorzystanie z tarczy podatkowej (obniżenia podatku dochodowego dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału zewnętrznego, a co za tym idzie możliwości zaliczenia kosztów finansowych do kosztów uzyskania przychodu).

4.   Przykład - Drukarka 3D UBOT 3D TOWER S+

Podobnie jak dla pozostałych drukarek stawka VAT wynosi  23%. Dla podmiotu będącego płatnikiem VAT proponujemy leasing operacyjny na okres 48 miesięcy z 10% opłatą wstępną i 10% wykupem.

W tej sytuacji:

l  po uruchomieniu umowy klient wnosi opłatę wstępną w wysokości 1119 zł netto. Po dodaniu VAT kwota do zapłaty to 1376 zł.

l  miesięczna rata wyniesie 236 zł netto (290 zł brutto)

l  do ostatniej 48-tej raty miesięcznej doliczona będzie kwota wykupu w wysokości 1119 zł netto (1376 zł brutto), po jej zapłacie własność przechodzi na klienta.

Opłata wstępna oraz raty są zaliczane przez klienta do kosztów uzyskania przychodu a wszystkie płatności VAT podlegają rozliczeniu na bieżąco.

5.   Jak zgłosić chęć skorzystania z finansowania?

Wybrane przedmioty oferowane na naszej stronie mają w opisie link “Sprawdź leasing!” kierujący na stronę naszego partnera finansowego AssetLife, na której w prosty sposób można sprawdzić różne warianty finansowania i zamówić ofertę.

Można również skorzystać z porady dotyczącej samego finansowania dzwoniąc pod numer +48 690 999 003 lub pisząc na adres: kontakt@assetlife.pl