Systemy bezpieczeństwa dla magazynów i hal produkcyjnych

Poziome oznakowanie magazynu - nowoczesne systemy zwiększające bezpieczeństwo w magazynach i halach produkcyjnych

Nowoczesne rozwiązania umożliwiające nanoszenie oznakowania poziomego typu plug and play za pomocą laserów i rzutników LED. Odpowiednio dobrane oznakowanie laserowe lub LED daje większą elastyczność w organizacji przestrzennej magazynów, a także znacząco wpływają na bezpieczeństwo przemieszczania się pojazdów i pieszych. Trwałe i niezniszczalne oznakowanie poziome, to innowacyjna forma zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym lub miejscu przechowywania towarów.

Oznakowanie magazynu - znaki wyświetlane rzutnikami LED

Oznakowanie magazynu w postaci poziomych znaków informacyjnych mogą zawierać wskazówki dotyczące poruszania się po zakładzie przemysłowym lub ostrzegać pracowników przed zmianami organizacyjnymi w przestrzeni obiektu. Znaczniki poziome powinny być umieszczane w pobliżu obszarów, które stanowią szczególne ryzyko jak np. strefa pracy wózków widłowych. Posadzka oświetlona piktogramami bezpieczeństwa wpływa na wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy, ostrzegając pracowników przed zagrożeniem lub  informują o zmianach organizacyjnych w halach magazynowych i produkcyjnych. Oznakowanie poziome w magazynie wyświetlane za pomocą rzutników LED, daje wiele możliwości rozwojowych jak np. wymiana piktogramu w rzutniku czy zainstalowanie czujników ruchu. Włączenie czujników ruchu do systemu oznakowania powoduje, że znaki ostrzegawcze w magazynie są lepiej widoczne dla pracowników i bardziej dopasowane do zmieniającej się organizacji przestrzeni. 

Piktogramy – znaki informacyjne wyświetlane rzutnikiem LED

Oznakowanie hali produkcyjnej - znaki bhp w postaci poziomych piktogramów LED

Znaki ostrzegawcze w magazynie  są bardzo istotne w miejscach przemieszczania się pojazdów, a szczególnie tam gdzie zachodzi prawdopodobieństwo kolizji. Tworzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie organizacji ruchu wymaga nie tylko znajomości w sprawie ogólnych przepisów bhp, wiedzy na temat rodzajów pojazdów uczestniczących w ruchu. Ważne jest poznanie wytycznych i sugestii zdobytych od operatorów tych pojazdów. Wyświetlane znaki bezpieczeństwa w magazynie powinny posiadać takie cechy jak wysoka dostrzegalność, odporność na zabrudzenia. Duże natężenie ruchu w halach produkcyjnych sprawia, że oznakowania naniesione metodą tradycyjną może ulec zatarciu przez co spada jego kontrast i widoczność. Zastosowanie rzutników LED z naszej oferty skutecznie eliminuje ten problem i znacząco wpływa na poprawę warunków bhp w zakładzie pacy.
oznakowanie hali produkcyjnej
Znak może być podłączony do czujnika ruchu, dzięki czemu eliminujemy czynnik przyzwyczajenia i oszczędzamy energię

Zalety poziomego oznakowania LED

Maksymalny poziom uwagi

Trwałe oznaczenie - nie ulega zatarciu

Ekonomiczne - brak konieczności konserwacji

Oznakowanie poziome w magazynie, a wpływ na bezpieczeństwo pracowników

Oznaczenia w magazynie wyświetlane za pomocą rzutników LED zazwyczaj mają charakter informacyjny, ale coraz częściej zdarza się zastosowanie ich do celów ostrzegawczych. W takim przypadku zastosowanie oznakowania poziomego w magazynie, które jest wyświetlane rzutnikami LED, nie musi być tylko statycznym znakiem wyświetlanym na posadzce. Rzutniki LED posiadają ruchome głowice z soczewką, które mają możliwość wprowadzenia znaku w ruch obrotowy. Połączenie to daje wysoki poziom dostrzegalności, a to bezpośrednio przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa w hali magazynowej lub produkcyjnej

Znaki ostrzegawcze w magazynie i strefach przemysłowych - jaka technologia najlepiej chroni pieszych?

Znaki ostrzegawcze w magazynie to ważny aspekt ochrony pieszych przed zagrożeniami ze strony pojazdów. Nasze rozwiązania pozwalają w elastyczny sposób zapewnić bezpieczeństwo pracy w obiektach wielkopowierzchniowych jak magazyny i hale, ale także wszędzie tam, gdzie zachodzi  potrzeba ochrony miejsc szczególnie narażonych na kolizję. Oznakowanie hal i magazynów rzutnikami LED w celu ochrony ruchu pieszego przed pojazdami jest istotne w przypadku, kiedy chcemy w sposób przejrzysty i zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp wyeksponować znak ostrzegawczy, ale podłoga w tym miejscu nie nadaje się do malowania linii oraz znaków ostrzegawczych. Może się tak dziać kiedy nawierzchnia jest często zabrudzona lub spełnia warunków przyczepności dla farb i klejów.

Jaskrawość znaków LED wpływa na ich dostrzegalność

OFERTA ZWIĄZANA Z OZNAKOWANIEM POZIOMYM

Rzutnik znaków LED

Dostępne wzory:

znaki magazynowe - ostrzega

Duży wybór znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Każdy znak możemy dostosować do potrzeb klienta, a także istnieje opcja stworzenia niepowtarzalnego wzoru, własnego tekstu itp.

Rzutnik przejść dla pieszych i alejek – LED

Dostępne wzory:

Rzutniki ciągów komunikacyjnych nadają się wszędzie tam, gdzie mimo trudnych warunków wymagany jest wysoki stopień bezpieczeństwa. 

Linie transportowe w magazynie wyświetlane technologią laserową

Wyświetlanie linii transportowych w magazynie za pomocą lasera daje możliwość dowolnego modelowania ich przebiegu bez względu na rodzaj podłoża. Dzięki wysokiej dostrzegalności takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i nie wymaga konserwacji jak w przypadku oznakowania nanoszonego za pomocą taśmy lub farby posadzkowej. Główne zalety dróg laserowych to m.in:
Wysoka widoczność
Elastyczna organizacja przestrzeni
Bezpieczne dla użytkowników

Malowanie pasów w magazynie metodami tradycyjnymi powoduje, że wszędzie tam gdzie organizacja pracy wymaga ciągłych zmian, nie jesteśmy w stanie modyfikować przebiegu linii transportowych w magazynie na bieżąco. Jest to proces uciążliwy i nie każdy rodzaj oznakowania magazynowego się do tego celu nadaje. Światło laserów wyświetlane na posadzce ma obraz podobny do linii pomalowanych cienkowarstwową farbą z dodatkiem substancji fotoluminescencyjnych, więc jest wysoko dostrzegalne i można je stosować w miejscach, gdzie istnieją już inne systemy oznakowania.

Szeroka i bardzo widoczna żółta linia laserowa

Wpływ znaków informacyjnych w magazynie na poziom bezpieczeństwa

Na wysoką dostrzegalność poziomych znaków informacyjnych w magazynie wpływ ma ich jaskrawość oraz kolor. Nawet najlepiej namalowany znak z czasem podlegają opatrzeniu i przestajemy je dostrzegać. Problem ignorowania znaków najczęściej dotyka osób często przemieszczających się tą samą trasą, co skutkuje tym że szybko się do nich przyzwyczajają. Nasza oferta pozwala wyświetlanie znaków informacyjnych w magazynie za pomocą rzutnika LED, którego stopień jasności i jaskrawość powodują, że trudno jest go zignorować. Rzutniki LED mają dodatkowe możliwości podłączenia czujników ruchu, które włączają znak tylko w czasie zbliżającej się pieszego. Pojawiający się znak jeszcze bardziej wpływa na koncentracji pracownika, więc zastosowanie tych dwóch systemów łącznie znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa w magazynie.

Drogi transportowe na hali produkcyjnej - czy warto używać linii laserowej zamiast taśmy podłogowej?

Oznakowanie hali produkcyjnej za pomocą laserów pomaga wyznaczać nowy przebieg ciągów komunikacyjnych. Idealnym rozwiązaniem jest to, aby drogi transportowe na hali produkcyjnej przebiegały poza strefami produkcyjnymi. Ogólna norma wymaga, aby poziome znaki bhp i drogi transportowe na hali produkcyjnej posiadały wysoką dostrzegalność. Stanowiska pracy w halach produkcyjnych często znajdują się w pobliżu pracujących maszyn, co sprawia że na podłodze w tych miejscach gromadzą się odpady produkcyjne. Utrudnia to dostrzegalność linii wyznaczonych za pomocą taśmy podłogowej. Bardzo często pracodawca wymaga sprzątania stanowisk pracy w celu poprawienia widoczności linii. Zajmuje to dużo cennego czasu pracowników, a w niektórych sytuacjach jest trudne do zrealizowania. W takich wypadkach warto zastanowić się nad oznakowaniem dogi transporotowej na hali produkcyjnej, za pomocą lasera, gdyż jest to rozwiązanie tanie i nie wymaga specjalistycznych prac wdrażających system.

Widoczność
po zabrudzeniu

Linie wyświetlane laserem są niewrażliwe na zabrudzenia czy pozostawione przedmioty - nic ich nie przesłoni

Odporne
na ścieranie

Trwałość linii bez ograniczeń. Od początku do końca w idealnym stanie co oznacza brak konserwacji

Dowolne
rozstawienie

Elastyczność modyfikacji rozstawu linii. Dowolna szerokość dróg w dowolnym momencie

Elastyczna modyfikacja szerokości dróg transportowych w halach magazynowych

Szerokość dróg transportowych jest niezwykle ważna wszędzie tam, gdzie dochodzi do przemieszczania się pojazdów pomiędzy składowanymi towarami w strefach odkładczych. W takich miejscach towary mogą mieć znaczne rozmiary i często wystają poza obrys wyznaczonego miejsca składowania. Osoby odpowiedzialne za wydzielenie takich stref mają spore wyzwanie z wyznaczeniem szerokości dróg transportowych pomiędzy takimi strefami. Rozrastający się asortyment dodatkowo komplikuje sytuację.  Często spotyka się stosowanie ochraniaczy stref magazynowych w postaci odbojników i jest to rozwiązanie spełniające swoje zdanie, ale odbywa się to kosztem znacznych środków przeznaczonych na organizację i wykonanie techniczne takich elementów. Niezależnie od przyjętego rozwiązania problemu warto zastanowić się nad dodatkowym oznaczeniem takich miejsc, gdzie szerokość dróg transportowych ulega stałej lub okresowej zmianie. Najlepiej do tego celu nadaję się wiązka lasera, która w wyraźny sposób wskaże nową szerokość i przebieg drogi transportowej na hali magazynowej

PRODUKTY:

oznakowanie magazynu - malowanie linii

LASER

Linia laserowa  – 0,6 cm

Dostępne kolory:

Nasza precyzyjna i najjaśniejsza linia występująca w dwóch kolorach. Służy do wyznaczania dróg w magazynach i halach produkcyjnych. Może także służyć do wyznaczania stref magazynowych. Linia laserowa cechuję się dobrą widocznością w jasnych pomieszczeniach – można ją także umieszczać na większej wysokości względem linii LED

NOWOŚĆ

LASER

Linia laserowa – szeroka – 3 cm

Dostępne kolory:

Jasna i precyzyjna linia laserowa, która jest dobrze widoczna w jasnych pomieszczeniach. Jaskrawy, żółty kolor oraz szerokość tej linii, która jak na standardy laserów jest bardzo szeroka sprawia, że jest ona dostrzegalna na wyższym poziomie niż istniejące oznakowanie nanoszone metodą tradycyjną.

PROJEKTOR LED

Linia LED – szeroka – 25 cm

Dostępne kolory:

Rzutniki LED dostępne w czterech kolorach, to dobrze widoczne linie, które dzięki swojej grubości dobrze rzucają się w oczy. Linie te mają więcej dostępnych wariantów kolorystycznych, które różnią się także pomiędzy sobą parametrami. Przeznaczenie może być takie samo jak linii laserowych, ale ze względu na szerokość można także stosować jako przejścia dla pieszych czy wydzielanie strefy wokół pracujących maszyn.

Drogi transportowe wewnątrzzakładowe - wpływ oznakowania laserowego na bhp pracowników

Prawidłowo oznakowane drogi transportowe wewnątrzzakładowe to element wpływającymi na bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Przebieg dróg należy projektować z uwzględnieniem wszystkich elementów konstrukcyjnych, jak progi zwalniające, odbojniki i przewężenia między regałami. Należy także wziąć pod uwagę takie elementy jak natężenie ruchu czy obecność miejsc narażonych na częste zderzenia z udziałem pieszych i pojazdów. Zastosowanie laserów, pozwala wytyczyć nową drogę, w tymczasowym miejscu, nawet jeśli przebiegały pierwotna trasa przebiegała w innym miejscu. Widoczność w przypadku przebiegu dróg transportowych wewnątrzzakładowych oznakowanych metodą laserową jest na wysokim poziomie iw sposobie wykorzystania efektywnego przebiegu tras, tym samym poziom bezpieczeństwa pracowników

Wyznaczanie ciągów komunikacyjnych w magazynie za pomocą lasera

Wyznaczanie ciągów komunikacyjne w magazynie za pomocą lasera kojarzy się z określaniem miejsca, gdzie taki szlak ma przebiegać oraz późniejszym nanoszeniem oznakowaniem linii za pomocą farby lub taśmy podłogowej. Nowoczesne lasery potrafią znacznie więcej, gdyż najnowsze modele mogą posiadać grubość wyświetlanej wiązki aż do 6 centymetrów. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami komponentów do naszych laserów, dzięki temu osiągnięcie takich parametrów jest możliwe. Taka grubość linii pozwala na trwałe oznaczenie ciągów komunikacyjnych w magazynie za pomocą wiązki laserowej z jednoczesną rezygnacją z malowania linii specjalistyczną farbą. Grubość wiązki to nie jedyny element, który wpływa na widoczność, ale także fotoluminescencyjny charakter odbitego światła laserowego sprawia, że jest ona bardziej widoczna od specjalistycznej farby, czy taśmy podłogowej.

Oznakowanie dróg transportowych w magazynie, a usprawnienie funkcjonowania systemu 5s

Prawidłowe oznakowanie dróg transportowych w magazynie, gdzie funkcjonuje system 5s, to ważny element wpływający na sprawność i wydajność ruchu w takim układzie organizacyjnym. Poziome oznakowanie dróg transporotowych wymaga nie tylko linii określających ich przebieg, ale także umieszczenia poziomych znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Do tego celu najlepiej nadają się laserowe linie poziome oraz rzutniki LED,  których zastosowanie przynosi wymierne korzyści. Oznakowanie dróg transportowych za pomocą poziomych piktogramów informacyjnych, linii  i znaków ostrzegawczych ułatwia nie tylko organizację takiej przestrzeni, ale pomaga także użytkownikom w dostosowaniu się do określonych zasad w niej panujących. 

Oznakowanie miejsc składowania w magazynie za pomocą lasera

Oznakowanie miejsc składowania w magazynie liniami laserowymi zapewnia szeroką gamę możliwości podczas dynamicznej organizacji przestrzeni magazynowej. Wyznaczanie strefy składowania w magazynie laserem jest szybsze, nie wymaga usuwania starych oznaczeń i co ważne można je w dowolnej chwili usunąć. Pozwala to okresowo magazynować towary o dużych gabarytach, w ściśle określonym porządku bez konieczności używania tabliczek, taśm samoprzylepnych czy wyklejania nowych linii. Linia laserowa to idealne rozwiązanie w sytuacji, jeśli nie chcemy usuwać starego oznakowania naniesionego farbą lub  taśmą, a chcemy chwilowo zorganizować w tym miejscu nową strefę. Laserowe oznakowane miejsca składowania w magazynie może pokrywać się lub być znacznie przesunięte względem już istniejącego, gdyż światło lasera posiada znacznie wyższą dostrzegalność, co powoduje że użytkownicy nie zwracają uwagi na stare linie.

Układ przelotowy magazynu

Poziome oznakowanie magazynowe a wyznaczenie stref odkładczych

Pole odkładcze w magazynie, czyli wyznaczony obszar, który służy do tymczasowego składowania towarów na posadzce, coraz częściej jest oznakowany za pomocą lasera. Tego typu rozwiązanie stosuje się ze względu na swoją prostotę, ale także nowe możliwości jakie otwierają się dzięki temu, że linie laserową można łatwo modyfikować lub usuwać. W naszej ofercie posiadamy kilka linii laserowych, które nadają się do znakowania tego typu przestrzeni. Jest to laser czerwony i zielony o grubości 6 cm oraz bardzo widoczna linia żółta o grubości 3 cm. Poziome oznakowanie magazynowe w naszej ofercie uzupełnia linia laserów o grubości 0,6 cm, które świetnie uzupełniają wcześniejsze lasery. Cieńsze linie laserowe sprawdzą się tam, gdzie istnieje potrzeba wyznaczania długiego pola odkładczego, gdyż długość ich wiązki może wynosić kilkadziesiąt metrów.