Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą może odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowyZwracany Towar należy odesłać na następujący adres: B3D s.c., ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

towary są kompletne,

towary są w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu,

towary są zwrócone w stanie niezmienionym.

REKLAMACJE

Aby rozpocząć proces reklamacji należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres mailowy: ms@b3d.com.pl lub listownie na adres: B3D s.c., ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań


Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Powód reklamacji
2. Numer zamówienia
3. Fakturę
4. Zdjęcia (załączniki)
5. Datę zakupu towaru
6. Nazwę towaru


O wyniku reklamacji klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Linelaser.pl ustosunkuje się do reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sklepu w powyższym terminie będzie oznaczało, że uznano reklamację za uzasadnioną.