Uwaga wózek widłowy – systemy bezpieczeństwa dla pojazdów w zakładach przemysłowych, halach i magazynach

Uwaga wózek widłowy to najczęściej pojawiające się ostrzeżenie dla pieszych przed nadjeżdżającymi pojazdami, które zmniejszają ryzyko kolizji w miejscach pracy. Wypadki z udziałem wózków widłowych zdarzają się nie tylko z winy pieszego pracownika, ale także mogą posiadać takie podłoże jak awaryjny sprzęt, nie przestrzeganie przepisów, czy nonszalancja operatorów pojazdów. Obecnie istniejąca technologia, która staje się coraz bardziej dostępna sprawia, że jest wiele skutecznych produktów mogących zapewnić ochronę pieszym jak i operatom. Wiele z tych rozwiązań znajduje się w ofercie naszej firmy jak radiowe systemy ostrzegania, czy lampy LED montowane na pojazdach.

PRODUKT:

System ostrzegania przed pojazdem

System ostrzega pieszych przed pojazdem np. przed wózkiem widłowym. System działa wielotorowo. Ostrzega pieszego przed pojazdem i odwrotnie. Ostrzega pojazd przed pieszym lub innym pojazdem

Przyczyny wypadków z udziałem wózków widłowych

Przestrzeganie instrukcji bhp w czasie obsługi wózków widłowych to podstawa bezpieczeństwa, którą należy stosować w zakładach pracy. Wraz z przeszkoloną oraz odpowiedzialną załogą spada możliwość wypadku. Mimo wszystko istnieje wiele czynników wpływających na ilość niebezpiecznych zdarzeń a w śród nich należy wyróżnić:

Czynnik ludzki - niedyspozycja dzienna (chwilowa) operatora pojazdu lub pozostałej załogi
Czynnik mechaniczny - awaria pojazdu czy innych urządzeń wpółpracujących
Czynnik otoczenia - źle zaprojektowana przestrzeń - przecinające się szlaki komunikacyjne
Czynnik organizacyjny - niedostateczne systemy ostrzegawcze przed pojazdami

Zastosowanie środków zaradczych, które mogą zmniejszyć ilość wypadków z udziałem wózków widłowych, to wachlarz wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę. W ofercie naszej firmy znajdują się systemy bezpośredniego ostrzegania, które są najważniejszym elementem kompleksowej ochrony uczestników ruch zakładowego.

Wypadki wózków widłowych – jak ich uniknąć?

Wypadki wózków widłowych to najczęściej najechania, potrącenia oraz przygniecenia. Zdarza się że są to mniej lub bardziej istotne zdarzenia, ale nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy nastąpi wypadek. W zapewnieniu bezpieczeństwa w magazynie lub hali produkcyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na czynnik ludzki, który jest najsłabszym ogniwem całego systemu. Pomocne są w tej kwestii szkolenia operatorów wózków oraz pozostałej załogi, które mogą zapewnić większa świadomość oraz wyższy poziom samokontroli. Pomaga także ogólna organizacja przestrzenna zakładu czy magazynu, która pozwoli uniknąć przecinania się stref komunikacyjnych. Istnieją systemy wspomagające mogące zapewnić wyższy poziom jak np. poziome oznakowanie ostrzegawcze, systemy radiowe dla pojazdów i pieszych oraz systemy LED montowane na pojazdach.

Uwaga wózek widłowy, znak ostrzegawczy – bhp wózków widłowych

Jednym z elementów pomagających w usuwaniu zagrożeń jest nasz system ostrzegania przed pojazdami – uwaga wózek widłowy. Jest to znak LED wyświetlany jako oznakowanie poziome, które informuje o miejscach kolizyjnych lub ostrzega bezpośrednio przed zbliżającym się pojazdem. Ruch w halach magazynowych i produkcyjnych jest na tyle duży, że tradycyjne oznakowanie może ulec ścieraniu lub nawet zanikowi. Wyświetlanie znaku za pośrednictwem rzutnika LED niweluje te mankamenty, podnosi dostrzegalność takich znaków oraz ma możliwości rozwoju systemu o czujniki ruchu. Znak może mieć charakter informacyjny. Jest wtedy wyświetlany w sposób stały, ale dzięki konstrukcji rzutnika LED posiada dodatkowa opcja wprowadzenia go w ruch obrotowy. Taki ruch zwiększa uwagę na tym elemencie, co powinno zapewniać znacznie wyższą dostrzegalność w stosunku do tradycyjnych systemów oznakowania.

Montaż systemów bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych

Rzutniki LED posiadają uchwyty montażowe, więc ich zamontowanie nie powinno sprawić problemu obsłudze hali produkcyjnej czy magazynowej. Montaż został tak skonstruowany aby w zależności od potrzeb umożliwiał dużą elastyczność zawieszenia. Widoczność wyświetlanych znaków zależy od wysokości hali więc rzutniki zostały dodatkowo wyposażone w soczewkę regulacyjną, która umożliwia dobranie wielkości oraz ostrości wyświetlanego znaku. Wysokość hali lub elementu konstrukcyjnego na którym będziemy zawieszać rzutnik może wynosić nawet 10 metrów. Przy wysokości 7 metrów widoczna wielkość znaku będzie wynosiła ok. półtora metra i jest to optymalny rozmiar znaku ostrzegawczego. 

Lampy ostrzegawcze do wózków widłowych – systemy LED

Wprowadzając na rynek lampy ostrzegawcze do wózków widłowych ukierunkowaliśmy się na dwóch głównych rodzajach oświetlenia ostrzegawczego:

Lampy ostrzegawcze kontrolujące odległość – rzutniki LED, który wyświetla linię po dowolnej stronie pojazdu
Lampy ostrzegawcze wskazujące kierunek jazdy – rzutnik LED wyświetlające znak ostrzegawczy przed lub za pojazdem

Lampy LED do wózka widłowego wyświetlające kierunek jazdy mogą posiadać formę strzałki lub okrągłej plamy. Jest to rozwiązanie, które pozwala w intuicyjny sposób określić manewr wykonywany przez pojazd. W warunkach magazynowych, gdzie zasięg pola widzenia jest ograniczony komunikacja między pieszym a operatorem jest utrudniona. W przypadku narożników regałów przed zbliżającym się maszyną wyświetlany jest znak poziomy w postaci strzałki lub koła. Pieszy w takiej sytuacji widząc ostrzeżenie ma czas na reakcję. Drugim naszym rozwiązaniem jest linia boczna wyświetlana rzutnikiem LED, który jest przytwierdzony do pojazdu. Linia taka może być w kolorze czerwonym, niebieskim lub zielonym a jej zadaniem jest kontrolowanie przez operatora dystansu bocznego. 

PRODUKT:

Lampy LED montowane na pojazdach

Lampy LED do kontroli odległości bocznej

Rzutniki LED które pozwalają wyświetlić linię po dowolnej stronie pojazdu, ale najczęściej po bokach, a ich zadaniem jest zwiększenie czujności osób postronnych przed zbytnim zbliżeniem się do pojazdu

Lampy wskazujące kierunek jazdy wózka

Rzutnik LED wyświetlający kierunek jazdy wózka – ciekawe rozwiązanie, które pozwala w intuicyjny sposób określić manewr wykonywany przez pojazd oraz pełniący jednocześnie funkcje informujące o odległości

Produkty powiązane z systemami bezpieczeństwa dla wózków widłowych

Wydajność systemów ochronnych może być wspomagana przez czujniki ruchu. Jest to system, którego zastosowanie nie tylko wpływa na zwiększenie dostrzegalności wyświetlanego znaku co daje komfort bezpieczeństwa, ale pozwala także na osiągnięcie korzyści finansowych. Osoba przemieszczająca się po hali uruchamia czujnik dający sygnał do rzutnika, który po zaprogramowanym czasie się wyłącza. Mniejsze zużycie prądu rzutników LED to skali dużej hali  realne korzyści finansowe. 

Innym produktem wspomagającym bhp wózków widłowych  są lasery wyświetlające linie poziome. Tak samo jak rzutniki LED można je przymocować do pojazdu i wyświetlać boczne linie wspomagające. Lasery w naszej ofercie posiadają niespotykane na rynku parametry (grubość wiązki do 6 cm) więc z powodzeniem mogą zastąpić linie ledową. 

Laserowy pozycjoner do wideł wózka widłowego

PRODUKT:

Naprowadzacz laserowy do wózków widłowych

Pozycjoner wideł wózka widłowego, którego głównym zadaniem jest pomoc w precyzyjnym naprowadzaniu na paletę z towarem. Zastosowanie lasera pomaga bezpieczniej podejmować ładunki, a to przekłada się na spadek incydentów z zrzuconą paletą, czy przewróconym ładunkiem. Laser możemy skalibrować tak, że jest uruchamiany powyżej 2,5 metra nad ziemią, co zapobiega przypadkowego uszkodzenia wzroku wiązką lasera.